Унифицированное конфигурирование химико-технологических схем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

конфигурация схем, унифицированное кодирование, текстовые форматы, визуализация схем, XML, GraphML, конфігурація схем, уніфіковане кодування, текстові формати, візуалізація схем, configuration of schemes, unified coding, text formats, visualization of schemes

Бібліографічний опис

Концевой, С. А. Унифицированное конфигурирование химико-технологических схем / С. А. Концевой, В. И. Годзевич // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2014 : збірник наукових статей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 травня 2014 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 139-144. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI