Решение задачи движения пульсирующего газа в полубесконечной трубе

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Решение задачи движения пульсирующего газа в полубесконечной трубе / В. П. Зинченко, Н. В. Ногин, С. В. Зинченко, Ли Вэй // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 27. – С. 34–39. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI