Аналіз впливу конструктивних параметрів ежекторного сопла на характеристики детонаційного двигуна

Анотація

Опис

Ключові слова

детонаційній двигун, ежектор, характеристики, обчислювальний експеримент, питомий імпульс тяги, detonation engine, injector, characteristics, computational experiment, specific impulse propulsion, детонационный двигатель, эжэктор, характеристики, вычислительный эксперимент, удельный импульс тяги

Бібліографічний опис

Аналіз впливу конструктивних параметрів ежекторного сопла на характеристики детонаційного двигуна / Сосновська О. В., Золотько О. Є., Мороз Ю. І., Золотько О. В. // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2015. – Вип. 30. – С. 62–72. – Бібліогр.: 10 назв.