Системна інженерія та управління проєктами інноваційного машинобудування : практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-02-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Подано базові теоретичні відомості із системної інженерії та управління проєктами інноваційного машинобудування. Викладено знання про методи, техніку та інструментарій системної інженерії та управління проєктами в галузі механічної інженерії. Розглянуто питання описання ідеї та визначення цілей індивідуального проєкту, планування та координації, формування кошторису й бюджету, формування команди та оргструктури, управління вартістю, тривалістю та якістю, оцінювання ризиків та ознайомлення із традиційними і креативними методами генерації ідей і прийняття управлінських рішень. Наведено завдання для виконання проєктів на практичних заняттях, завдання для самостійного опрацювання матеріалів курсу. Для здобувачів ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 13 «Механічна інженерія».

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пасічник, В. А. Системна інженерія та управління проєктами інноваційного машинобудування : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за спец. галузі знань 13 «Механічна інженерія» / В. А. Пасічник, С. Г. Кривова, С. І. Трубачев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8.49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 236 с. – Назва з екрана.

DOI