Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ганчукова Д. В. Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості / Д. В. Ганчукова, В. М. Подладчіков // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 63–72. – Бібліогр.: 7 назв.