Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Chernobyl accident, critical operating mode, regression analysis, water and empty environment, Чорнобильська катастрофа, критичний режим функціонування, регресійний аналіз, водяне і пустотне середовище, Чернобыльская катастрофа, критический режим функционирования, регрессионный анализ, водная и пустотная среда

Бібліографічний опис

Matsuki Y. Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 33–41. – Бібліогр.: 2 назви.