Будівельна механіка машин. Ч. I: Стрижневі системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

ферми, аналіз плоских ферм, рами, метод переміщень, метод скінчених елементів, кругові кільця

Бібліографічний опис

Будівельна механіка машин. Ч. I: Стрижневі системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Чемерис. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,93 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 60 с. – Назва з екрана.

DOI