Теоретична механіка. Кінематика. Динаміка та аналітична механіка

Ескіз недоступний

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В навчальному посібнику розглядаються основні розділи частин теоретичної механіки з кінематики, динаміки та аналітиної механіки. Наведено теоретичний матеріал, описані існуючі методики розв’зання задач. Продемонстровані розв’язання різного ступеня складності задач; багато з них має декілька варіантів розв’язання з подальшим проведенням порівняльного аналізу ефективності застосованих методик.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

кінематика, кінематика твердого тіла, кінематика точки, динаміка, динаміка твердого тіла, аналітична механіка

Бібліографічний опис

Міщук, Г. Я. Теоретична механіка. Кінематика. Динаміка та аналітична механіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Я. Міщук, Н. І. Штефан ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 108,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI