Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" спеціальності "Інформаційні вимірювальні системи"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

дипломне проектування, бакалавр, Інформаційні вимірювальні системи, метрологія, інформаційно-вимірювальні технології

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" спеціальності "Інформаційні вимірювальні системи" [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. Т. Володарський, Б. П. Хіміченко ; ред. Ю. М. Туз. – Електронні текстові дані (1 файл: 385 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 47 с. – Назва з екрана.

DOI