Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

нелінійний фінансовий інструмент, еліптичний розподіл, міра ризику, портфель, хедж-фонд, нечітке число, інвестиційна привабливість, лінійна оптимізація, нелинейный финансовый инструмент, эллиптическое распределение, мера риска, портфель, хедж-фонд, нечёткое число, инвестиционная привлекательность, линейная оптимизация, nonlinear assert, elliptical distribution, measure of risk, portfolio, hedge-fund, fuzzy number, investment appeal, linear optimization

Бібліографічний опис

Литинська А. Ю. Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику : дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.06 – інформаційні технології / А. Ю. Литинська. - К., 2009. - 201 л. + CD-ROM

DOI