Технічна механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Реквізити навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

технічна механіка., основні поняття механіки, методи розрахунку на міцність, стійкість елементів конструкцій

Бібліографічний опис

Технічна механіка. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Реквізити навчальної дисципліни [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Алексейчук О. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 539 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 15 с. – Назва з екрана.

DOI