Хмарнi технологiї побудови карти продуктивностi земель України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

продуктивнiсть земель, хмарнi технологiї, Google Earth Engine

Бібліографічний опис

Лавренюк, М. С. Хмарнi технологiї побудови карти продуктивностi земель україни / М. С. Лавренюк, А. Ю. Шелестов, А. М. Лавренюк // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 171-172. – Бібліогр.: 4 назв.

DOI