Фізичне виховання. Спортивна гімнастика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник розрахований на студентів 1, 2 курсів навчання, які відвідують теоретичні заняття зі спортивної гімнастики технічного університету. На відміну від існуючих підручників, допоможе студентам отримати необхідні теоретичні відомості програми зі спортивної гімнастики. Зміст посібника охоплює всі сторони навчальної роботи з курсу гімнастики і методики викладання. В матеріалах визначені актуальні питання методичних особливостей гімнастики, вимоги до проведення занять і уроків та гімнастична термінологія. Розкриті принципи організації навчально-тренувального процесу, умови запобігання травматизму. В роботі подані принципові питання і сучасний погляд на навчання руховим діям і вправам, техніки гімнастичних вправ і особливості методики гімнастики. Теоретичні матеріали призначені для самостійної роботи студентів.

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, спортивна гімнастика

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Спортивна гімнастика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с. – Назва з екрана.

DOI