Багатокомпонентні AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrTi високоентропійні покриття на сталі

Анотація

Опис

Ключові слова

високоентропійний сплав, електронно-променеве наплавлення, високоентропійні покриття, структура, фазовий склад, мікротвердість, high-entropy alloy, electron beam welding, coating, structure, phase composition, microhardness, высокоэнтропийный сплав, электронно-лучевая наплавка, высокоэнтропийное покрытие, структура, фазовый состав, микротвердость

Бібліографічний опис

Багатокомпонентні AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrTi високоентропійні покриття на сталі / О. І. Юркова, В. В. Чернявський, О. М. Матвєєв, С. Ю. Гандзюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2(112). – С. 81–88. – Бібліогр.: 16 назв.