Інтелектуальна власність та патентознавство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

авторське право, заявка на винахід, патент, авторський договір, право промислової власності, інтелектуальна власність

Бібліографічний опис

Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність та патентознавство [Електронний ресурс] : підручник для студентів, які навчаються за програмами підготовки магістрів / І. О. Мікульонок ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,71 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2019. – 246 с. – Бібліогр.: с. 240-241. – Назва з екрана

DOI