Перенапруги та їх обмеження в електричних мережах. Ч. 2: Внутрішні перенапруги і їх обмеження

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

внутрішні перенапруги

Бібліографічний опис

Перенапруги та їх обмеження в електричних мережах. Ч. 2: Внутрішні перенапруги і їх обмеження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, С. А. Соколовський. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,76 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI