Density of states in dirac materials in external magnetic аnd strain gauge fields

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

landau levels, strain, graphene

Бібліографічний опис

Shubnyi, V. O. Density of states in dirac materials in external magnetic аnd strain gauge fields / V. O. Shubnyi, S. G. Sharapov // XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2017. – С. 67-70. – Бібліогр.: 24 назви.

DOI