Ефективність використання автоматизованих виробничих систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

автоматизація, виробничі системи, автоматизація виробничих систем, технологічний процес, економічна ефективність

Бібліографічний опис

Крутько, О. К. Ефективність використання автоматизованих виробничих систем / О. К. Крутько // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 88-90. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI