Ефективна методика отримання булевих функцiй для криптографiчних застосувань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ» РТФ

Анотація

Опис

Ключові слова

булевi функцiї, криптографiчнi властивостi, лавинний ефект, диференцiйна ентропiя

Бібліографічний опис

Виноградов, Ю. М. Ефективна методика отримання булевих функцiй для криптографiчних застосувань / Ю. М. Виноградов, I. М. Скабенок // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 110-111. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI