Визначення критеріїв при виборі зарубіжних регіональних ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Огродніщук О. Є. Визначення критеріїв при виборі зарубіжних регіональних ринків / Огродніщук О. Є., Солнцев С. О. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 68–71 . – Бібліогр.: 8 назв.

DOI