Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

трубопроводи, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою, якість ізоляційного покриття, метод двочастотних вимірювань, програмне забезпечення, трубопроводы, находящиеся во влажных почвах и под водой, качество изоляционного покрытия, метод двухчастотных измерений, программное обеспечение, pipelines in wet ground and under water, quality of isolating coverage, method of the double-frequency measurements, software

Бібліографічний опис

Мухлинін С. М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою : дис. ... канд. техн. наук. : С. М. Мухлинін. - К., 2012. - 260 л. + CD-ROM

DOI