Креативний менеджмент

Ескіз недоступний

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

діагностика креативності, креативне лідерство

Бібліографічний опис

Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : практикум для студентів факультету менеджменту та маркетингу / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Ситник. – Електронні текстові дані (1 файл: 554 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI