Порівняння технологій очищення стічних вод від сполук азоту з використанням ANAMMOX процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Клипа, А. П. Порівняння технологій очищення стічних вод від сполук азоту з використанням ANAMMOX процесу / А. П. Клипа, Л. А. Саблій // Екологічні біотехнології та біоенергетика : матеріали науково-практичного семінару присвяченого 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ,14 грудня 2018 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 37–40. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI