З історії української адвокатури: шляхи і способи розв’язання конфліктів на Волині та Київщині кінця XVI — початку XVII ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

адвокатура, конфлікт, Волинь, Київщина, литовсько-польська доба, advocacy, conflict, Volyn, Kyiv region, Lithuanian-Polish epoch, адвокатура, конфликт, Волынь, Киевщина, литовско-польская эпоха

Бібліографічний опис

Довбищенко М. В. З історії української адвокатури: шляхи і способи розв’язання конфліктів на Волині та Київщині кінця XVI — початку XVII ст. / М. В. Довбищенко // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 42. – С. 11-20. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI