Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

математичні моделі системи твердих тіл, загальні теореми динаміки, загальні рівняння динаміки

Бібліографічний опис

Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050202, 8.01050202 «Комп'ютеризовані системи управління та автоматики» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 37 с. – Назва з екрана.

DOI