Розробка функціональної схеми системи контролю вихідних параментів компресора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Поршневий компресор, параметри контролю, безконтактні методи контролю, функціональна схема контролю

Бібліографічний опис

Здовбицький, І. О. Розробка функціональної схеми системи контролю вихідних параментів компресора / І. О. Здовбицький // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С.80-83. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI