Математична модель динаміки валютної паніки в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Коваленко Т. С. Математична модель динаміки валютної паніки в умовах невизначеності / Коваленко Т. С., Рисцов І. К. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2011. – Вип. 5. – С. 133–139. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI