Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ріжучі елементи, розділові штампи, вирубування, пробивання, комбіноване поверхневе зміцнення, електроіскрове легування, поверхневе пластичне деформування, стійкість штампів, режущие элементы, разделительные штампы, вырубка, пробивка, комбинированное поверхностное упрочнение, электроискровое легирование, поверхностное пластическое деформирование, стойкость штампов, cutting elements, dividing stamps, felling, holing, combined superficial strengthening, electro-spark alloying, superficial flowage, firmness of stamps

Бібліографічний опис

Бородій Ю. І. Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням : дис. ... канд. техн. наук. : 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / Ю. І. Бородій. - К., 2013. - 230 л. + CD-ROM

DOI