Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Полукаров, Олексій Ігорович

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, цивільний захист

Бібліографічний опис

Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 051– «Економіка», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Полукаров. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 148 с. – Назва з екрана.

DOI