Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Погорілий С. Д. Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU / С. Д. Погорілий, О. А. Верещинський, Д. Ю. Вітель // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 45–59. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI