Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

киснево-конвертерний процес, ступінь допалювання СО у СО2, окисненість шлаку, фурма, регулятор нечіткої логіки, кислородно-конвертерный процесс, степень дожигания СО в СО2, окисленность шлака, фурма, регулятор нечеткой логики, BOF, the degree of post-combustion CO in CO2, slag oxidation, lance, fuzzy logic controller

Бібліографічний опис

Зубова К.М. Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки : дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.07 – автоматизація процесів керування / К.М. Зубова. - К., 2015. - 172 л. + CD-ROM

DOI