Альтернативна енергетика України: перспективи застосування відновлювальних енергоресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

альтернативні джерела енергії, відновлювальні енергоресурси, розвиток, біоенергетика, переваги, недоліки, alternative energy sources, renewable energy, development, bioenergy, advantages, disadvantages, альтернативные источники энергии, возобновляемые энергоресурсы, развитие, биоэнергетика, преимущества, недостатки

Бібліографічний опис

Підлісна О. А. Альтернативна енергетика України: перспективи застосування відновлювальних енергоресурсів / Підлісна О. А., Останін А. Д. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 11. – С. 58–67. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI