Відбудова охорони здоров’я у Харкові (1943–1947 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

радянський Харків, охорона здоров’я, повоєнна відбудова, недільники, шефство над пораненими, санітарна очистка, Soviet Kharkiv, healthcare, post-war recovery, days of volunteer work, patronage over the wounded, sanitary cleaning, советский Харьков, здравоохранение, послевоенное восстановление, воскресники, шефство над ранеными, санитарная очистка

Бібліографічний опис

Ільїн В. Г. Відбудова охорони здоров’я у Харкові (1943–1947 рр.) / В. Г. Ільїн // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 42. – С. 118-129. – Бібліогр.: 27 назв.

DOI