Ультразвукові технологічні процеси. Розпилення та екстрагування

Анотація

Опис

Ключові слова

ультразвук, кавітація, розпилення, екстрагування, монографія

Бібліографічний опис

Ультразвукові технологічні процеси. Розпилення та екстрагування [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, А. В. Шульга, І. М. Берник, І. А. Гришко, А. В. Мовчанюк, А. І. Зілінський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,25 Мбайт). – Вінниця : ФОП Кушнір Ю.В., 2022. – 288 с. – Назва з екрана.

DOI