Можливості класифікатора зображень на основі ART1-мережі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, АРТ1-мережа, алгоритм навчання, neural networks, ART1-network, learning algorithm, нейронные сети, АРТ1-сеть, алгоритм обучения

Бібліографічний опис

Добровська Л. М. Можливості класифікатора зображень на основі ART1-мережі / Л. М. Добровська, І. А. Добровська // Електроніка та зв'язок : науково-технічний журнал. – 2016. – Т. 21, № 2(91). – С. 41–48. – Бібліогр.: 6 назв.