Методи та засоби комп'ютерного моделювання: Ч. 1

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

комп'ютерне моделювання, теплофізичні процеси

Бібліографічний опис

Методи та засоби комп'ютерного моделювання: Ч. 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Теплофізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,61 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI