Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, Паризька конвенція, Гаазька угода, РСТ, Мадридська система

Бібліографічний опис

Ромашко, А. С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. С. Ромашко, І. І. Верба, В. В. Пригода ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 186 с. – Назва з екрана.

DOI