Маловідходна технологія знесолення води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

знесолення води, ресурсозберігаючі технології

Бібліографічний опис

Цвенюк, В. А. Маловідходна технологія знесолення води / В. А. Цвенюк, Т. О. Шаблій // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 134–135. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI