Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

оптичний елемент, зовнішні термічні впливи, електронний промінь, optical element, external thermal influences, electron beam, оптический элемент, внешние термические воздействия, электронный луч

Бібліографічний опис

Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування / Яценко І. В., Антонюк В. С., Ващенко В. А., Кіріченко О. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 51(1). – С. 74–81. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI