Оцiнка потужностi сигналу для монiторингу живих об’єктiв за перешкодами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

радiолокацiя, згасання сигналу, дiелектрична проникнiсть, коефiцiєнт вiдбиття, коефiцiєнт проходження, роздiл середовищ

Бібліографічний опис

Старушенко, Т. Г. Оцiнка потужностi сигналу для монiторингу живих об’єктiв за перешкодами / Т. Г. Старушенко, О. Д. Василенко // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 182-183. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI