Теоретична механіка. Частина 3. Динаміка Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, динаміка

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Частина 3. Динаміка Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Алексейчук О. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,54 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 12 с. – Назва з екрана.

DOI