Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

складні об’єкти, комплексна оцінка, безпечність стану, інформаційно-методичне забезпечення, графоаналітичне моделювання, когнітивна карта, компараторна ідентифікація, прогнозні розрахунки, complex object, integrated assessment, state safety, informational and methodological support, semigraphical modeling, cognitive map, comparator identification, predictive calculation, сложные объекты, комплексная оценка, безопасность состояния, информационно-методическое обеспечение, графоаналитическое моделирование, когнитивная карта, компараторная идентификация, прогнозирующие расчеты

Бібліографічний опис

Козуля Т. В. Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів / Т. В. Козуля, М. О. Білова // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 65–74. – Бібліогр.: 27 назв.