Установки і процеси електрофізичної технології

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

характеристики електророзрядного генератора озону, електророзрядний метод вимірювання температури, розподіл електричних зарядів

Бібліографічний опис

Установки і процеси електрофізичної технології [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальностей 7.05070104, 8.05070104 «Техніка та електрофізика високих напруг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, Я. О. Гаран. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 76 с. – Назва з екрана.

DOI