Проблеми механічної обробки. Частина 2

Анотація

Опис

Ключові слова

різальний інструмент

Бібліографічний опис

Проблеми механічної обробки [Електронний ресурс] : монографія / Д. О. Красновид, О. А. Охріменко, В. А. Пасічник, В. І. Солодкий, Д. В. Яковенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 9,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 220 с. – Назва з екрана.

DOI