Аналіз кредитних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

кредит, кредитна система, валюта, кредитна політика, кредитування, банківська система, credit, credit system, currency, credit policy, lending, banking system, кредитная система, кредитная политика, кредитование, банковская система

Бібліографічний опис

Ліндаєв Д. В. Аналіз кредитних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Ліндаєв Д. В., Тульчинська С. О. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 398 Кбайт). – 2016. – Вип. 10. – Назва з екрана.

DOI