Термодеформаційне формоутворення листових матеріалів, як альтернативний метод обробки металів тиском

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Романов, Б. С. Термодеформаційне формоутворення листових матеріалів, як альтернативний метод обробки металів тиском / Б. С. Романов, Л. Ф. Головко, А. М. Лутай // Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 14. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI