Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

метод регулювання, дифузор, дифузор оптимального обтікання потоком, реактивний двигун, method of regulation, diffuser, diffuser optimal flow stream, controller extension leaks, метод регулирования, диффузор, диффузор оптимального обтекания потоком, регулятор-удлинитель утечки

Бібліографічний опис

Порєв В. А. Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор / Порєв В. А., Троц А. А. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 48(2). – С. 88–93. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI