The features of causal link in technical research papers

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

conditionality, reason, causativity, super-phrasal unity, analogy, modality, transformation, обумовленість, причина, каузативність, складне синтаксичне ціле, аналогія, модальність, трансформація, обусловленность, причина, каузативность, сложное синтаксическое целое, аналогия, модальность, трансформация

Бібліографічний опис

Doronkina N. Ye. The features of causal link in technical research papers / N. Ye. Doronkina // Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 5. – С. 63–68. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI