Определение спектральных характеристик приемников излучения с использованием набора светоизлучающих диодов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

параметры и характеристики приемников излучения, спектральная чувствительность, комплексность и автоматизация методов измерения, виртуальная лаборатория на базе ПК, parameters and characteristics of optical detectors, spectral sensitivity, complex and automated measuring methods, virtual laboratory based on PC, параметри та характеристики приймачів випромінювання, спектральна чутливість, комплексність та автоматизація методів вимірювання, віртуальна лабораторія на базі ПК

Бібліографічний опис

Коваль С. Т. Определение спектральных характеристик приемников излучения с использованием набора светоизлучающих диодов / Коваль С. Т., Цушко П. Н. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 54–63. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI