Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

хіміко-технологічні процеси

Бібліографічний опис

Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Брановицька, Т. В. Бойко, О. М. Жигір. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,09 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI